XXL (SP10)

More information on the course can be found here.

collection01

students: G. Vlassi / C. Mautopedi, V. Diamanti, V. Damalaga / G. Kostanis, A. Konstantinidou.

» info:
Instructors:
Stavros Vergopoulos, Dimitris Kontaxakis, Tasos Tellios, Spiros Papadimitriou, Vasilis Papakonstantinou, Dimitra Chaztisavva, Dimitris Gourdoukis.
Institution:
Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture.
Date:
Spring 2010.

Save

Save

XXL (SP10)Dimitris Gourdoukis
0